O škole

Krátce z historie školy
Počátky vyučování ve Svébohově spadají do 18. století. Tehdy se zde vyučovalo ve čtyřech větších chalupách a učitelé byli bývalí vojáci, kteří uměli alespoň číst a psát.
            Tzv. Stará škola byla vystavěna na místě, kde předtím stála chaloupka zvaná „Obecnice“. Školu vystavěli na útraty obce asi v ceně 3 000 zlatých. Svěcení této školy proběhlo 24. 11. 1863. Učitelem zde byl tehdy Anton Hrubý.
Za první světové války bylo ve Svébohově zapsáno do školy kolem 115 žáků. Za druhé světové války pak klesl počet pod 60. V 60. letech min. století se jejich počet již pohyboval kolem 40.
Na Staré škole se vyučovalo až do roku 2002.
V roce 1978 byla otevřena MŠ ve Svébohově.                                                                                                   

Současnost

Původně byly obě součásti školy, ZŠ i MŠ, samostatnými subjekty ve dvou samostatných budovách. Ke sloučení obou subjektů pod jedno ředitelství došlo 1. 1. 2002. Od 1. 9. 2002 pak došlo k přestěhování ZŠ ze staré budovy do budovy MŠ a od 1. 1. 2003 vstoupilo společné zařízení ZŠ a MŠ Svébohov do právní subjektivity.
Zřizovatelem školy je obec Svébohov.