Kontakty‚ dokumenty‚ GDPRNázev školy:        

Základní škola a mateřská škola Svébohov, okres Šumperk, příspěvková organizace

Ředitelka školy:      Mgr. Lenka Pěničková

Adresa školy:          Svébohov 141, 789 01 Zábřeh
IČO:                          75029057
Telefon:                    583 412 151
                                 739 051 965
E-mail                    zs.svebohov@atlas.cz
Webové stránky:     www.zssvebohov.wbs.cz

.............................................................................................................................................................................

Správce, ZŠ a MŠ Svébohov, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1.       ID datové schránky 5b36car

2.       adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

3.       telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854

4.       e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

https://zssvebohov.wbs.cz/prohlaseni_o_ochrane_osobnich_udaju_.pdf

......................................................................................................................................................................