Mateřská škola

Mateřská škola

Základní informace

Naše mateřská škola je jednotřídní. Navštěvují ji děti ve věku od 2,5 do 7 let. Podmínkou přijetí dítěte mladšího 3 let je udržení osobní čistoty během dne.

Provozní doba mateřské školy je od 6.30 - 15.30 hodin.

MŠ je umístěna v přízemí jednopatrové budovy. U školy je udržovaná prostorná oplocená zahrada, která umožňuje dětem všestranné vyžití v pěkném a klidném prostředí. Vnitřní prostory MŠ jsou členěny na šatnu dětí, hernu, třídu, umývárnu, WC, výdejnu stravy. Strava se dováží z MŠ Pohádka v Zábřehu

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 

Co potřebuje dítě v MŠ

·Oblečení na pobyt ve třídě
·Papuče s pevnou patou
·Pyžamo
·Oblečení na pobyt venku
·Doporučujeme náhradní oblečení do skříňky v šatně – spodní prádlo, ponožky nebo punčocháče, tričko
·Vlastní plastový hrníček na pitný režim
·Krabici papírových kapesníků
·Zubní kartáček a pastu